“Geometriya olamiga sayohat” nomli malaka ishi

Geometriya darslarida tarixiy ilmiy merosning o’rni

Respublikamizning kelajagini barpo qiluvchi yosh avlodga hozirgi zamon fanining yangiliklarini , uning murakkab qirralarini o’rgatish bilan bir qatorda o’tmish merosimizni o’rganishga imkoniyat tug’dirishi lozim.
Al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ahmad al-Farg’oniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abul Vafo Buzjoniy , G’iyosiddin Al-Koshiy, Umar Xayyom, Nasriddin at-Tusiy, Mirzo Ulug’bek va hozirgi zamon mashhur o’zbek matematiklarining matematika  faniga qo’shgan hissalari haqida tushuncha berish maqsadga muvofiqdir.
Matematika darslarida tarixiy ma’lumotlardan foydalanish o’quvchilarning o’rganilayotgan  materiallarga qiziqishini oshiradi, bilimlarni mustahkam egallashlariga yordam beradi.

Читать продолжение этой статьи

Matematika darslarida AKT dan foydalanish.

 na-sait.JPG  Bugungi mediya darsimizni quyidagi uch modul bo’yicha olib boramiz.saitga.doc

na-sait1.JPG

Uchburchak

powerpoint.jpg

Масалалар турлари ва уларни ечиш методикаси

powerpoint.jpg

Trapetsiya

powerpoint.jpg

Pifagor teoremasi

powerpoint.jpg

Oddiyi kasrlar ustida tort amal

powerpoint.jpg

Kvadrat tenglama

powerpoint.jpg

Ko’pyoqlar dunyosi

powerpoint.jpg

Uchburchaklar

powerpoint.jpg